thumbnail - Sếp có bắt buộc phải giỏi hơn nhân viên
Trường Sơn
Hà Nội

Sếp có bắt buộc phải giỏi hơn nhân viên

Từng ở cả 2 vị trí, Thu Trà cho rằng quản lý không bắt buộc phải giỏi toàn diện hơn nhân viên bởi các tiêu chuẩn cho từng cấp bậc sẽ không bao giờ giống nhau.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác