thumbnail - Sếp tại Cục Quản lý Dược 'ưu tiên' hồ sơ thuốc giả của Vn Pharma
Gia Loc
Hà Nội

Sếp tại Cục Quản lý Dược 'ưu tiên' hồ sơ thuốc giả của Vn Pharma

iải thích việc hồ sơ hai loại thuốc giả của Vn Pharma được ưu tiên thẩm định trước 926 thuốc khác, Trưởng phòng Phạm Hồng Châu thừa nhận là "trường hợp ngoại lệ".
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác