thumbnail - Sếp và nhân viên VN Pharma đổ lỗi cho nhau
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Sếp và nhân viên VN Pharma đổ lỗi cho nhau

Hai cựu nhân viên VN Pharma nhiều lần khóc khi trình bày lời khai, nói làm theo lệnh Phó tổng giám đốc Phạm Anh Kiệt, song ông này phủ nhận và "kêu oan".
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác