thumbnail - Shopee kinh doanh mỹ phẩm không được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam
Duy Tân
Hà Nội

Shopee kinh doanh mỹ phẩm không được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam

3 mỹ phẩm chứa hàm lượng thủy ngân vượt quá mức cho phép, không đáp ứng yêu cầu về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm nhưng vẫn được giao bán trên Shopee.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác