thumbnail - Siêu đường hầm dẫn nước từ đập Tam Hiệp tới Bắc Kinh
Lan đột biến
Hà Nội

Siêu đường hầm dẫn nước từ đập Tam Hiệp tới Bắc Kinh

Đường hầm Yinjiangbuhan dài khoảng 240 km sẽ nối giữa đập Tam Hiệp và Dự án chuyển nước Nam - Bắc, giúp tăng cường sản xuất lương thực và phát triển kinh tế.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác