thumbnail - Siêu kính viễn vọng EHT chụp ảnh hố đen như thế nào?
Cường bếu
Hà Nội

Siêu kính viễn vọng EHT chụp ảnh hố đen như thế nào?

Kính viễn vọng chân trời sự kiện (EHT) sử dụng nhiều đĩa vô tuyến tạo thành kính viễn vọng “ảo” rộng 10.000 km đủ mạnh để phát hiện một quả bóng golf trên Mặt Trăng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác