thumbnail - Siêu Trái Đất nóng đến mức nấu chảy vàng
Lan đột biến
Hà Nội

Siêu Trái Đất nóng đến mức nấu chảy vàng

Các nhà thiên văn học phát hiện một hành tinh đá cỡ Trái Đất nhưng không có khả năng hỗ trợ sự sống do điều kiện khắc nghiệt.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác