thumbnail - Sinh viên lên kế hoạch tháo chạy khỏi Thượng Hải
Liên Hương
Hà Nội

Sinh viên lên kế hoạch tháo chạy khỏi Thượng Hải

Dưới ảnh hưởng của đại dịch cùng sự cạnh tranh khốc liệt về cơ hội việc làm, không ít sinh viên mới tốt nghiệp đã lên kế hoạch rời Thượng Hải ngay khi thành phố gỡ lệnh phong tỏa.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác