thumbnail - 'Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022': giải thưởng gần 3 tỉ đồng đang chờ chủ nhân
Thức SG
Hà Nội

'Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022': giải thưởng gần 3 tỉ đồng đang chờ chủ nhân

Cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022 dành cho cá nhân và đồng đội do Viện Kỷ lục Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, Báo Thanh Niên bảo trợ truyền thông, dành cho học sinh từ lớp 1 - 12 đang bắt đầu... "nóng rực".
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác