thumbnail - Sở GD Đà Nẵng: Khó khăn lớn nhất của phát triển GD ngoài công lập là đất đai
Trường Sơn
Hà Nội

Sở GD Đà Nẵng: Khó khăn lớn nhất của phát triển GD ngoài công lập là đất đai

GDVN- Lý do được Sở GD Đà Nẵng nêu ra là, đất dành cho giáo dục thì phải quy hoạch và thông qua đấu thầu. Trong khi quỹ đất ở trung tâm thành phố không còn nhiều.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác