thumbnail - Sổ hộ khẩu sắp chính thức bị "khai tử", đây là những thông tin người dân nhất định phải biết
Quân Mạnh
Hà Nội

Sổ hộ khẩu sắp chính thức bị "khai tử", đây là những thông tin người dân nhất định phải biết

Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú năm 2020 nêu rõ, tất cả sổ hộ khẩu giấy chỉ có giá trị xác nhận cư trú đến hết ngày 31/12/2022 này. Đồng thời, khi làm các thủ tục liên quan đến xác nhận cư trú làm t...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác