thumbnail - Số lượng hổ hoang dã tăng 40%
Duy Tân
Hà Nội

Số lượng hổ hoang dã tăng 40%

Báo cáo mới của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế cho thấy số lượng hổ hoang dã đã tăng vọt nhờ công tác bảo tồn được cải thiện.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác