thumbnail - Số phận mới của hai ngân hàng 0 đồng
Minh DucTRan
Hà Nội

Số phận mới của hai ngân hàng 0 đồng

Hai ngân hàng “0 đồng” CBBank và Oceanbank đã được Chính phủ lên phương án xử lý và không loại trừ khă năng được chuyển giao cho hai nhà băng lớn. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác