thumbnail - So sánh kính viễn vọng không gian của Trung Quốc và NASA
Minh DucTRan
Hà Nội

So sánh kính viễn vọng không gian của Trung Quốc và NASA

Kính viễn vọng Trung Quốc có phạm vi quan sát lớn gấp khoảng 350 lần kính Hubble nhưng khả năng nhìn xa kém hơn nhiều so với James Webb.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác