thumbnail - Sở VH-TT TP.HCM Để di tích 300 tuổi thành phế tích và trách nhiệm của UBND phường
Trường Sơn
Hà Nội

Sở VH-TT TP.HCM Để di tích 300 tuổi thành phế tích và trách nhiệm của UBND phường

Liên quan đến Lò gốm Hưng Lợi ở phường 16, quận 8, di tích 300 tuổi từ khi được công nhận di tích khảo cổ quốc gia đến nay đã trở thành phế tích, Sở Văn hóa Thể thao vừa có báo cáo gửi UBND TP.HCM.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác