thumbnail - Sở Y tế Đăk Lăk bị xác định mắc nhiều sai phạm
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Sở Y tế Đăk Lăk bị xác định mắc nhiều sai phạm

Cơ quan thanh tra Đăk Lăk cho rằng Sở Y tế tỉnh năm 2020-2021 để xảy ra sai phạm như: mua sắm thiết bị vượt số lượng, đưa ra đơn giá thấp, nâng giá trị gói thầu... - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác