thumbnail - Sóc đất và cầy mangut 'bắt nạt' rắn hổ mang
Tuấn Anh
Hà Nội

Sóc đất và cầy mangut 'bắt nạt' rắn hổ mang

Với sự trợ giúp của cầy mangut, đàn sóc đất kiên quyết đánh đuổi rắn hổ mang để bảo vệ các con non trong tổ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác