thumbnail - Sôi nổi Ngày hội Hip Hop bên dòng sông Hương
Lan đột biến
Hà Nội

Sôi nổi Ngày hội Hip Hop bên dòng sông Hương

Ngày hội Hiphop Huế 2022, diễn ra từ ngày 23-24/7, là một trong những hoạt động đặc sắc của Lễ hội Mùa Thu trong khuôn khổ Festival Huế 2022.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác