thumbnail - Sớm đầu tư cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang
Cường bếu
Hà Nội

Sớm đầu tư cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang

Cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang được địa phương đề xuất đầu tư sớm hơn dự kiến tại quy hoạch mạng lưới đường bộ được phê duyệt.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác