thumbnail - Sơn La sớm bình ổn giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu
Duy Tân
Hà Nội

Sơn La sớm bình ổn giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu

Các ngành chức năng tại tỉnh Sơn La đang triển khai công tác bình ổn giá cũng như tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác