thumbnail - SpaceX sử dụng cặp đũa khổng lồ để dựng tàu Starship
Thanh Bình
Hà Nội

SpaceX sử dụng cặp đũa khổng lồ để dựng tàu Starship

Công ty SpaceX dùng cặp đũa trên tháp phóng Mechazilla để xếp chồng nguyên mẫu của tàu Starship và tên lửa Super Heavy trước thử nghiệm bay lên quỹ đạo.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác