thumbnail - SSI Research: TTCK có thể tạo đáy sớm do rủi ro năm 2023, 2024 đã được phản ánh một phần qua các đợt điều chỉnh
Lan đột biến
Hà Nội

SSI Research: TTCK có thể tạo đáy sớm do rủi ro năm 2023, 2024 đã được phản ánh một phần qua các đợt điều chỉnh

Mặc dù các thách thức và rủi ro sẽ trở nên rõ ràng hơn vào năm 2023 hoặc 2024, SSI Research vẫn kỳ vọng TTCK có thể phản ánh trước tương lai và tạo đáy sớm hơn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác