thumbnail - Startup cung cấp giải pháp ứng lương huy động được thêm 6,4 triệu USD
Diệu Thúy
Hà Nội

Startup cung cấp giải pháp ứng lương huy động được thêm 6,4 triệu USD

Vui App vừa cho biết họ đã huy động được 6,5 triệu USD trong vòng Pre-Series A với sự dẫn dắt của Openspace Ventures.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác