thumbnail - Sự dung tục khi vẽ Hồ Xuân Hương không chỉ liên quan đến tính dục
Diệu Thúy
Hà Nội

Sự dung tục khi vẽ Hồ Xuân Hương không chỉ liên quan đến tính dục

Cho rằng một số tác phẩm thuộc triển lãm “Cõi Hồ Xuân Hương” có tính nghệ thuật không cao, giám tuyển Như Huy chỉ ra ranh giới giữa nghệ thuật và sự dung tục.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác