thumbnail - Sự hy sinh của 3 liệt sĩ đã nhường lại sự sống cho những người khác
Lan đột biến
Hà Nội

Sự hy sinh của 3 liệt sĩ đã nhường lại sự sống cho những người khác

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định sự ra đi của 3 liệt sĩ đã nhường lại sự sống cho những người khác, như lời thơ "có cái chết hóa thành bất tử".
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác