thumbnail - Sự sụp đổ của nhóm khủng bố tân Quốc xã đầu tiên tại Anh
Trường Sơn
Hà Nội

Sự sụp đổ của nhóm khủng bố tân Quốc xã đầu tiên tại Anh

Chủ nghĩa phát xít đã một lần nữa xuất hiện ở nước Anh, và một lần nữa lụi tàn khi cảnh sát triệt hạ nhóm khủng bố National Action. Đây là nhóm mở đầu cho làn sóng tân Quốc xã đã ngóc đầu dậy tại nước Anh dân chủ lâu đời.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác