thumbnail - Sửa Luật Thủ đô tạo chính sách đột phá cho Hà Nội
Quốc Cường
Hà Nội

Sửa Luật Thủ đô tạo chính sách đột phá cho Hà Nội

Luật Thủ đô sẽ được sửa đổi theo hướng phân quyền và tăng chính sách đặc thù, đột phá cho Hà Nội, theo kế hoạch của Đảng đoàn Quốc hội. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác