thumbnail - "Tác phẩm phát thanh trực tiếp phản ánh kịp thời hiện thực cuộc sống"
Diệu Thúy
Hà Nội

"Tác phẩm phát thanh trực tiếp phản ánh kịp thời hiện thực cuộc sống"

Theo dõi phần thi Chương trình phát thanh trực tiếp, Tổng Giám đốc Đài TNVN (VOV) Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, các tác phẩm đã phản ánh kịp thời hiện thực cuộc sống, trong đó, nhiều tác phẩm cập nhật được sự hồi sinh và phát triển mạnh mẽ của TP.HCM.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác