thumbnail - Tái hôn với vợ kém gần 20 tuổi, “Vua nhạc sàn” Lương Gia Huy 2 năm sinh thêm 2 con
Quốc Cường
Hà Nội

Tái hôn với vợ kém gần 20 tuổi, “Vua nhạc sàn” Lương Gia Huy 2 năm sinh thêm 2 con

Vợ hiện tại của Lương Gia Huy kém anh tới 18 tuổi, sau 2 năm kết hôn cả hai có với nhau 2 đứa con chung.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác