thumbnail - Tài khoản mở mới sụt giảm mạnh, chứng khoán đã hết thời kỳ tăng trưởng nóng
Diệu Thúy
Hà Nội

Tài khoản mở mới sụt giảm mạnh, chứng khoán đã hết thời kỳ tăng trưởng nóng

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán (VSD), trong tháng 7 số tài khoản giao dịch của nhà đầu tư mở mới là 199.562 tài khoản, giảm tới 57% so với số tài khoản mở mới của tháng 6.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác