thumbnail - Tái khởi động dự án đường ống dẫn khí thiên nhiên lớn nhất Việt Nam
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Tái khởi động dự án đường ống dẫn khí thiên nhiên lớn nhất Việt Nam

Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn là một dự án đường ống dẫn khí thiên nhiên lớn nhất tại Việt Nam.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác