thumbnail - Tại sao có CCCD gắn chip rồi vẫn cần tài khoản định danh điện tử?
Minh DucTRan
Hà Nội

Tại sao có CCCD gắn chip rồi vẫn cần tài khoản định danh điện tử?

Với tài khoản định danh điện tử, mỗi cá nhân sẽ có một định danh gốc, danh tính điện tử duy nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý đối với giao dịch điện tử trên môi trường mạng, nhằm hạn chế hoạt động lừa ...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác