thumbnail - Tại sao dầu và khí đốt của Nga lại rất quan trọng với thế giới?
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Tại sao dầu và khí đốt của Nga lại rất quan trọng với thế giới?

Cơ quan Năng lượng Quốc tế đánh giá Nga là một gã khổng lồ trên thị trường khí đốt tự nhiên.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác