thumbnail - Tại sao động vật biển sâu có kích thước khổng lồ?
Thức SG
Hà Nội

Tại sao động vật biển sâu có kích thước khổng lồ?

Nhiều động vật dưới biển sâu to lớn vượt trội so với họ hàng ở các nơi khác, có thể do yếu tố môi trường hoặc mục đích sinh tồn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác