thumbnail - 'Tái sinh' rác thải điện tử
Quốc Cường
Hà Nội

'Tái sinh' rác thải điện tử

Rác thải điện tử gồm rất nhiều vật liệu và linh kiện phức tạp nên cần được tái chế đúng cách để giảm thiểu tác động lên môi trường.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác