thumbnail - Tái tạo nước hoa 3.200 năm của người Lưỡng Hà cổ đại
Trường Sơn
Hà Nội

Tái tạo nước hoa 3.200 năm của người Lưỡng Hà cổ đại

Các nhà nghiên cứu sản xuất thành công một loại nước hoa ở vùng Lưỡng Hà hàng nghìn năm trước nhờ công thức trên phiến đất sét.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác