thumbnail - Taliban ký thỏa thuận nhập khẩu 350.000 tấn dầu từ Iran
Trường Sơn
Hà Nội

Taliban ký thỏa thuận nhập khẩu 350.000 tấn dầu từ Iran

Taliban đã ký thỏa thuận với một công ty của Iran để mua 350.000 tấn dầu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác