thumbnail - Taliban lại bắt phụ nữ Afghanistan trùm kín từ đầu tới chân ở nơi công cộng
Liên Hương
Hà Nội

Taliban lại bắt phụ nữ Afghanistan trùm kín từ đầu tới chân ở nơi công cộng

Nỗi lo sợ Taliban lại thi hành các quy định hà khắc nhất đã xảy đến, khi lực lượng này yêu cầu phụ nữ Afghanistan trùm kín từ đầu tới chân ở nơi công cộng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác