thumbnail - Tấm ảnh lỗ đen vũ trụ thứ hai của nhân loại chụp Sagittarius A*, thiên thể khổng lồ nằm ngay trung tâm Dải Ngân hà
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Tấm ảnh lỗ đen vũ trụ thứ hai của nhân loại chụp Sagittarius A*, thiên thể khổng lồ nằm ngay trung tâm Dải Ngân hà

Xem ảnh, vẫn thấy cảm xúc dạt dào như lần đầu tiên.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác