thumbnail - Tạm vượt được nhịp rung lắc để nắn gân tiền bắt đáy, VN-Index lên 1.235 điểm
Liên Hương
Hà Nội

Tạm vượt được nhịp rung lắc để nắn gân tiền bắt đáy, VN-Index lên 1.235 điểm

Nhiều nhóm cổ phiếu như Bất động sản, Thép, Thủy sản vẫn đang có được các cổ phiếu hồi phục mạnh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác