thumbnail - Tân Hoàng Minh nói gì về việc vẫn chưa thể hoàn trả tiền mua trái phiếu?
Gia Loc
Hà Nội

Tân Hoàng Minh nói gì về việc vẫn chưa thể hoàn trả tiền mua trái phiếu?

Tập đoàn Tân Hoàng Minh đến nay vẫn chưa thể hoàn trả tiền cho nhà đầu tư liên quan những lô trái phiếu bị hủy bỏ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác