thumbnail - Tân Hoàng Minh tiếp tục hứa sẽ trả tiền nhà đầu tư trái phiếu
Minh DucTRan
Hà Nội

Tân Hoàng Minh tiếp tục hứa sẽ trả tiền nhà đầu tư trái phiếu

Liên quan đến việc xử lý các lô trái phiếu bị huỷ, tập đoàn Tân Hoàng Minh ra thông báo mới tiếp tục hứa hẹn nhưng chưa có lộ trình trả tiền cụ thể cho nhà đầu tư.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác