thumbnail - Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới
Tuấn Anh
Hà Nội

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới

Sáng 22/7, tại Nhà Quốc hội, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức tiếp tục ngày làm việc thứ 2.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác