thumbnail - Tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người trên không gian mạng
Duy Tân
Hà Nội

Tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người trên không gian mạng

Đại diện Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam cũng như các tổ chức quốc tế có liên quan đều khẳng định những kết quả của Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người, đồng thời thống nhất huy động cả hệ thống chính trị chủ động, hiệu quả phòng, chống tội phạm mua bán người trên cả không gian mạng từ sớm, từ xa.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác