thumbnail - Tăng cường khảo sát các mỏ vật liệu, tính toán giá thành khi làm cao tốc
Trường Sơn
Hà Nội

Tăng cường khảo sát các mỏ vật liệu, tính toán giá thành khi làm cao tốc

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu thực hiện song song vừa thiết kế, vừa cắm mốc GPMB, đảm bảo đến tháng 6/2023 GPMB được 70%.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác