thumbnail - Tăng quỹ đất cho giao thông để chống ùn tắc, cách nào?
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Tăng quỹ đất cho giao thông để chống ùn tắc, cách nào?

Theo Luật GTĐB, tỷ lệ quỹ đất giao thông so với đất XD đô thị loại đặc biệt phải đạt 24-26%. Thực tế, Hà Nội chưa đạt được nửa tiêu chuẩn này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác