thumbnail - Tăng trưởng lợi nhuận quý 2: Nhóm ngành nào đang dẫn đầu?
Lan đột biến
Hà Nội

Tăng trưởng lợi nhuận quý 2: Nhóm ngành nào đang dẫn đầu?

Theo dữ liệu của VNDirect, đến ngày 26/7, tổng doanh thu và lợi nhuận quý 2 của các công ty đã công bố kết quả tăng lần lượt 25,3% và 17,9% so với cùng kỳ năm trước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác