thumbnail - Tạo căn cứ chính trị cho sự phát triển bền vững đô thị Việt Nam
Cường bếu
Hà Nội

Tạo căn cứ chính trị cho sự phát triển bền vững đô thị Việt Nam

Sáng 18/5, Thường trực Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 06).
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác