thumbnail - Tạo hình gián điệp thời Tam Quốc của Angelababy
Quân Mạnh
Hà Nội

Tạo hình gián điệp thời Tam Quốc của Angelababy

Angelababy đóng Liễu Doanh, gián điệp được mô tả đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" thời Tam Quốc, trong "Phong khởi Lũng Tây". - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác