thumbnail - Tạo thành công độc tố cá nóc sau 100 năm
Diệu Thúy
Hà Nội

Tạo thành công độc tố cá nóc sau 100 năm

Độc tố thần kinh tetrodotoxin tổng hợp từ glucose sẽ giúp tạo ra thế hệ thuốc giảm đau mới không gây nghiện.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác